e-DRPCIV

1902. Care sunt documentele însoţitoare, în cazul unui vehicul de transport rutier public de mărfuri în trafic naţional, deţinut cu contract de închiriere sau de leasing, în afara documentului de transport?

A. foaia de parcurs vizată de către societatea de leasing;
B. actul notarial de încredinţare a autovehiculului pentru fiecare conducător în parte;
C. contractul de închiriere, în original sau în copie conformă cu originalul.

drpciv cat.: C, C1 | Grad dificultate: 33%

Intrebarea 1901  Intrebarea 1903