e-DRPCIV

1930. În care dintre situaţiile prezentate mai jos nu este permisă oprirea voluntară a autocamioanelor?

A. la o distanţă mai mică de 50 m de trecerea la nivel cu calea ferată;
B. pe pistele obligatorii pentru pietoni;
C. pe platforma căii ferate sau de tramvai, dacă prin aceasta este stânjenită circulaţia vehiculelor pe şine.

drpciv cat.: C, C1 | Grad dificultate: 36%

Intrebarea 1929  Intrebarea 1931