e-DRPCIV

2021. Apariţia unor bătăi sau zgomote la viraje sau la schimbarea bruscă a vitezei de rulare se datorează:

A. defecţiunilor la mecanismul de direcţie;
B. înţepenirii sateliţilor diferenţialului pe axe;
C. încărcării neuniforme a autovehiculului.

drpciv cat.: D, D1, Tb, Tv | Grad dificultate: 19%

Intrebarea 2020  Intrebarea 2022