e-DRPCIVCategoria B, B1, Tr - 1178 intrebari

342. Care sunt sancţiunile contravenţionale?

A. amenda penală;
B. amenda, şi după caz, atenţionarea;
C. amendă, puncte de penalizare, precum şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule.

drpciv cat.: B, B1, Tr | Grad dificultate: 18%
Codul Rutier (OUG 195/2002)

Articolul 95
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amenda ca sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2).
(2) Avertismentul consta în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.

Articolul 96
(1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principală a amenzii sau avertismentului.
(2) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele:
    a) aplicarea punctelor de penalizare;
    b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;
    c) confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop;
    d) imobilizarea vehiculului;
    e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4);

Intrebarea 341  Intrebarea 343